ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เนื่องจากหมายเลขโทรศัพท์ใช้การไม่ได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี


เอกสารแนบ