ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

เข้าร่วมกิจกรรมวันพระบิดาแห่งกฎหมายไทย รพี ๖๐ เพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ (พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์) พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยมีการจัดกิจกรรมทางศาสนา วางพวงมาลา และแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและกิจกรรมศาลจำลอง ณ บริเวณ หน้าอาคารศาลจังหวัดอ่างทอง

เข้าร่วมกิจกรรมวันพระบิดาแห่งกฎหมายไทย รพี ๖๐  เพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ (พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์)  พระบิดาแห่งกฎหมายไทย  โดยมีการจัดกิจกรรมทางศาสนา  วางพวงมาลา    และแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและกิจกรรมศาลจำลอง  ณ บริเวณ    หน้าอาคารศาลจังหวัดอ่างทอง


เอกสารแนบ