ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเเกียรติและน้อมรำลึกถึง พระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์หรือพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์

จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย    เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการเทิดพระเเกียรติและน้อมรำลึกถึง  พระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์หรือพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์


เอกสารแนบ