ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เนื่องจากหมายเลขโทรศัพท์ใช้การไม่ได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวก

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทองให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ โดยคู่ความสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ ในวันเวลาราชการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทองให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ  โดยคู่ความสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์  ในวันเวลาราชการ